ЦАХИМ НОМ
БОЛД ХЭРХЭН ХАТААГДСАН НЬ

БОЛД ХЭРХЭН ХАТААГДСАН НЬ