ЦАХИМ НОМ
АМЬТДЫН ТУХАЙ ҮЛГЭР, ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД

АМЬТДЫН ТУХАЙ ҮЛГЭР, ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД