ЦАХИМ НОМ
XVIII ЗУУНЫ ЕВРОП ДАХЬ ҮЗЭЛ САНААНЫ ТЭМЦЭЛ

XVIII ЗУУНЫ ЕВРОП ДАХЬ ҮЗЭЛ САНААНЫ ТЭМЦЭЛ

Зохиолч: Ж. Неру

Ангилал: Гадаадын уран зохиол