ЦАХИМ НОМ
ЛУС, САВДГИЙН ЭЭЛ БА ХОРЛОЛ, ЗАСЛАГЫН ХУРААНГУЙ ОРШВОЙ

ЛУС, САВДГИЙН ЭЭЛ БА ХОРЛОЛ, ЗАСЛАГЫН ХУРААНГУЙ ОРШВОЙ