ЦАХИМ НОМ
ХЯТАД ОРОН НЭГЭН МЯНГАН ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД

ХЯТАД ОРОН НЭГЭН МЯНГАН ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД