ЦАХИМ НОМ
ХЭЛМЭГДЭЖ ДУУСААГҮЙ ЗОХИОЛЧ

ХЭЛМЭГДЭЖ ДУУСААГҮЙ ЗОХИОЛЧ