ЦАХИМ НОМ

Намтар, дурсамж

СУУТ ОДОН ОРОН ЗУРХАЙ СУДЛААЧ ЕЛЮЙ ЦУЦАЙ

Шарнууд Дондогжалын МӨНХ-ОЧИР

«КОН-ТИКИ» САЛААР

Т. ХЕЙЕРДАЛ

ТЕГЕРАН, 1943

Бережков Валентин Михайлович

ӨВГӨН БИЧЭЭЧИЙН ӨГҮҮЛЭЛ

Г. Навааннамжил

ГУЛЫН РАВЖАА

Ц. Дамдинсүрэн

СОНОМЫН ЛОЧИН

Х. Сампилдэндэв