ЦАХИМ НОМ

Үлгэр, домог

ЦЭЦЭН БЭР

Ардын аман зохиол

ХОЁР ШАГАЙ

Ардын аман зохиол

СИНДБАД ДАЛАЙЧИН

Ардын аман зохиол

ИДЕАЛИСТ ХЭЛТЭГ ЗАГАС

М. Е. Салтыков-Щедрин

ЭХИЙН ДОМОГ

М. Горький

АНЖИССАГ МОРЬ

М. Е. Салтыков-Щедрин

ХАР САНААТ НОЁН

Ч. Лхамсүрэн

ЭРДЭНИЙН САН СУБАШИД

Гунгаажалцан

АЖ БАЙДЛЫН ҮЛГЭР

Ардын аман зохиол

ХААН ТАХИА ХОЁР

Ардын аман зохиол

МЭХТ САРМАГЧИН

Ардын аман зохиол

ФЕРРИНО ХҮҮ

Антонио Бальдини

ИЛИАДА

ХОМЕР

ГОМДОЛ МЭДҮҮЛЭГЧ ХОН ХЭРЭЭ

М. Е. Салтыков-Щедрин