ЦАХИМ НОМ

Францын уран зохиол

ЗУУРДЫН ТАМЫН СҮНС

Проспер Мериме

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 4

Александр Дюма

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 6

Александр Дюма

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 3

Александр Дюма

КАРМЕН XҮҮХЭН

Проспер Мериме

ДАВХАР АЛДАА

Проспер Мериме

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 1

Александр Дюма

МӨНГӨ (ФРАНЦ)

Эмиль Золя

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 2

Александр Дюма

УРХИ

Эмиль Золя

МӨНГӨ

Эмиль Золя

КОЛОМБА

Проспер Мериме

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 5

Александр Дюма

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 5

Александр Дюма

ЦЭНХЭР ТАСАЛГАА

Проспер Мериме

АГЛАГЧ

Гүи Де Мопассан

ЖЕРМИНАЛЬ

Эмиль Золя