ЦАХИМ НОМ

Хувь хүний хөгжил

ТО ВАНГИЙН СУРГААЛ

Д. Төмөртогоо

БЭЭМБИЙ

Ф. Зальтен

СЕКСИЙН НИЙЦЭЛ

А. Г. Станков

БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ

Богд Зонхов

ШИНЖ

Б. Номинчимэд