ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

МАНАЙ ҮЕИЙН БААТАР

М. Ю. Лермонтов

ӨРТӨӨНИЙ БОШГО

А. С. Пушкин

ДУРАНБАЙ

В. М. Шукшин

Дубровский

А. С. Пушкин

Айдас 2

А. Рыбаков

НАР ХИРТСЭН НЬ

А. А. Лиханов

ХҮН ТӨРСӨН НЬ

М. Горький

ҮНС, ЧАНДРУУ 1

А. Рыбаков

ЦУЛ БОДОЛ

Н. С. ЛЕСКОВ

ЦОЙЛДОГЧ

Н. С. ЛЕСКОВ

БОЛЕСЬ

М. Горький

МАКАР ЧУДРА

М. Горький

ЗОВЛОНГИЙН ДАЛАЙ

А. А. Лиханов

ЗЭРЛЭГ ЭЗЭН

М. Е. Салтыков-Щедрин

ЯЛИМГҮЙ ЭНДҮҮРЭЛ

Н. С. ЛЕСКОВ

Нэгэн намар

В. М. Шукшин

ИЗЕРГИЛЬ ЭМГЭН

М. Горький

Бутач

В. М. Шукшин

АНЮТА

А. П. Чехов

ЗАРГҮЙ АЛЁША

В. М. Шукшин