ЦАХИМ НОМ
СЭЭХЭЛЗҮҮР

СЭЭХЭЛЗҮҮР

ТА ҮҮНИЙГ СОНИРХОЖ МАГАДГҮЙ

ЗОВЛОНГИЙН ДАЛАЙ

ЗОВЛОНГИЙН ДАЛАЙ

А. А. Лиханов

МУМУ

МУМУ

И. С. Тургенев

ЯАЛАА ГЭЖ ЭНЭ ВЭ?

ЯАЛАА ГЭЖ ЭНЭ ВЭ?

Л. Н. Толстой

ХӨДӨӨГИЙНХӨН

ХӨДӨӨГИЙНХӨН

В. М. Шукшин

НАР ХИРТСЭН НЬ

НАР ХИРТСЭН НЬ

А. А. Лиханов

Стенка Разин

Стенка Разин

В. М. Шукшин

ГУРВАН ҮХЭЛ

ГУРВАН ҮХЭЛ

Л. Н. Толстой