ЦАХИМ НОМ
ЦОХОН ТЭМДЭГЛЭСЭН УХАМСАР

ЦОХОН ТЭМДЭГЛЭСЭН УХАМСАР