ЦАХИМ НОМ
ХЭРЛЭН ЦАГААН ТАЛБАЙ

ХЭРЛЭН ЦАГААН ТАЛБАЙ